Principerklæring for social ansvarlighed og menneskerettigheder

HVEM VI ER

Detlev Louis er gennem √•rtierne vokset fra et lille motorcykelv√¶rksted til Europas st√łrste virksomhed for motorcykelt√łj og tilbeh√łr. Hans faste tro p√• motorcyklens store potentiale fik ham til at holde fast i dette. Ogs√• selvom andre m√•ske ville have valgt at g√• andre gevinstbringende eller nemmere veje. Denne fremsynethed, hans opfindsomhed, men ogs√• hans afm√•lte, ansvarsfulde ageren, parret med hanseatisk p√•lidelighed, er blot nogle af grundpillerne i hans succes.

Vores virksomhed har nu eksisteret i 85 år. Så der er meget tradition hos Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH. Men for at det lille motorcykelværksted i Hamborg kan blive en international handelsvirksomhed og europæisk markedsleder, har det brug for mere end tradition.

VORES FORPLIGTELSE

Vi er bevidste om vores virksomhedsansvar, og respekt for menneskerettighederne er en mærkesag for os. Vores handlinger går hånd i hånd med internationalt anerkendte standarder, herunder FN's Global Compact og ILO's (International Labour Organisation) principper.

Social ansvarlighed og ansvarlige indk√łb i overensstemmelse med vores Louis-Adf√¶rdskodeks og vores Leverand√łr-Adf√¶rdskodeks er vigtige komponenter i vores daglige arbejde. Principperne i denne principerkl√¶ring afspejles heraf. Det g√łr os i stand til at skabe b√¶redygtig, p√•lidelig og langsigtet v√¶kst og sikre arbejdspladser b√•de nationalt og internationalt. Det er vores ledende princip, at vi altid overholder de g√¶ldende lovkrav i alle regioner og lande, hvor vi opererer.

Vi anerkender vores pligt til omhu som en vigtig del af vores forretningsprocesser.

Desuden har vi i vores moderselskab Berkshire Hathaway Inc. en aktionær, der også deler vores værdier.

ANVENDELSESOMR√ÖDE

Denne principerkl√¶ring g√¶lder for vores medarbejdere i alle lande og datterselskaber. Med disse standarder forpligter vi alle medarbejdere til at opf√łre sig ordentligt og lovligt over for kolleger og partnere. Vi forventer, at vores partnere videregiver vores forpligtelse til at respektere menneskerettighederne til deres forretningspartnere, og at de handler etisk og med integritet.

MENNESKERETTIGHEDER I FOKUS

F√łlgende emner er s√¶rligt vigtige for os baseret p√• vores risikoanalyse:

a. B√łrnearbejde

Vi tolererer ikke b√łrnearbejde eller nogen form for udnyttelse af b√łrn og unge. Minimumsalderen for adgang til besk√¶ftigelse m√• ikke v√¶re lavere end den alder, hvor den obligatoriske skolegang oph√łrer. Nationale love, bestemmelser og forordninger til beskyttelse af b√łrn og unge medarbejdere skal overholdes.

b. Tvangsarbejde

Vi afviser alle former for tvangsarbejde. Tvangsarbejde eller ansættelsesforhold, der indgås under ufrivillige omstændigheder (gældsslaveri, tvangsarbejde, livegenskab, slavearbejde, slaverilignende forhold) er forbudt. Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet skal til enhver tid være mulig inden for lovens rammer og må ikke hindres af vilkårlig tilbageholdelse af depositum, identitetspapirer eller lignende. Ingen medarbejdere må direkte eller indirekte tvinges til ansættelse gennem vold og/eller intimidering. Medarbejdere må kun ansættes, hvis de frivilligt stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

c. Mangfoldighed og inklusion

Enhver form for diskrimination i forbindelse med rekruttering og ans√¶ttelse er forbudt. De samme regler g√¶lder for alle medarbejdere ‚Äď uanset etnisk og social oprindelse, religion, alder, politisk overbevisning, k√łn, seksuel orientering, medlemskab af en medarbejderorganisation, kaste, nationalitet eller andre personlige karakteristika. Forskelsbehandling af medarbejdere m√• kun tolereres p√• grundlag af klart kommunikerede arbejds- og pr√¶stationsrelaterede kriterier, der er i overensstemmelse med love/regler/standarder.

d. Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger

Medarbejdere skal beskyttes mod enhver form for forskelsbehandling, der er relateret til deres ans√¶ttelse, og som kr√¶nker deres foreningsfrihed. Deres ret til at etablere, tilslutte sig eller forlade foreninger og organisationer efter eget valg med det form√•l at fremme og beskytte medarbejdere og at arbejde for dem skal respekteres. Ud√łvelsen af arbejdet m√• ikke forringes. Hvor disse friheder er begr√¶nset ved lov, skal medarbejderne have tilsvarende muligheder for at ud√łve disse rettigheder inden for virksomheden.

e. Arbejdsforhold

L√łnninger og andre ydelser, is√¶r sociale sikringsydelser, skal som minimum leve op til de nationale og industrielle standarder og v√¶re egnede til at d√¶kke medarbejdernes grundl√¶ggende behov. Ulovlige og uautoriserede l√łnfradrag, uanset form, er forbudt. Medarbejderne skal informeres i en forst√•elig form om sammens√¶tningen af deres l√łn. En normal arbejdsuge skal som minimum defineres i overensstemmelse med den lokale arbejdsmarkedslovgivning. Under alle omst√¶ndigheder m√• den normale arbejdsuge ikke overstige 48 timer; ugentligt overarbejde m√• ikke overstige 12 timer og skal betales med mindst den lovbestemte sats. Overarbejde skal udf√łres p√• frivillig basis, men kan beordres inden for rammerne af forhandlede overenskomster. Medarbejderne skal garanteres mindst √©n fridag (24 timer) om ugen. Forholdene p√• arbejdspladsen og i produktionsbygningen skal v√¶re i en tilstand, der ikke udg√łr en umiddelbar risiko for medarbejderens liv og lemmer. De nationale bestemmelser om sundhed og sikkerhed p√• arbejdspladsen skal overholdes. Branchespecifikke risici for medarbejdernes sundhed og sikkerhed skal undg√•s eller minimeres. Medarbejderne skal regelm√¶ssigt modtage passende tr√¶ning. Der skal v√¶re rene toiletter og adgang til drikkevand i tilstr√¶kkelige m√¶ngder. Hvis der ogs√• er sovev√¶relser til r√•dighed, skal de v√¶re rene og sikre.

f. Beskyttelse af data

Beskyttelsen af personoplysninger er meget vigtig for os. Disse anvendes og behandles kun i det omfang, det er tilladt i henhold til love og regler samt interne retningslinjer. Det sikrer en ensartet standard for databeskyttelse og datasikkerhed og skaber de n√łdvendige rammebetingelser. Vores retningslinjer for informationssikkerhed danner grundlaget for en ansvarlig, lovmedholdelig og etisk korrekt h√•ndtering af alle data og informationer og fastl√¶gger m√•l, principper, organisatoriske strukturer og foranstaltninger.

g. Milj√ł

Vi str√¶ber efter at opn√• en eksemplarisk milj√ł- og energibalance p√• verdensplan og er forpligtet til milj√łvenlig adf√¶rd i alle vores aktiviteter.  Vi har til hensigt at reducere ressourceforbruget i vores produkters v√¶rdik√¶de gennem genbrugsstyring og brug af genbrugsmaterialer. P√• denne m√•de tilstr√¶ber vi en omhyggelig brug af ressourcer og en effektiv og √łkonomisk udvinding af r√•materialer for at undg√• eller l√łbende minimere negative virkninger p√• milj√łet. Leverand√łrer og producenter anmodes om som minimum at opfylde de lovm√¶ssige krav til milj√łbeskyttelse.

APPEL- OG KLAGEMEKANISME

Hvis det konstateres, at der er risiko for, at vores forretningsaktiviteter for√•rsager eller bidrager til negativ indvirkning p√• menneskerettigheder og milj√ł, handler vi straks. Vores medarbejdere skal rapportere kendte og mist√¶nkte overtr√¶delser af menneskerettigheder, milj√łbeskyttelse, etik og compliance gennem de kanaler, de kender. Vores medarbejdere og partnere kan kontakte vores compliance-afdeling, en ekstern organisation (Navex Global) eller indberette overtr√¶delser via vores moderselskabs hjemmeside (www.brk-hotline.com).

KONSEKVENSER AF OVERTRÆDELSER

I tilf√¶lde af rapporter om overtr√¶delser tr√¶ffer vi passende foranstaltninger til korrekt afklaring.  Civilretlige og strafferetlige sanktioner afh√¶nger af, hvordan og under hvilke omst√¶ndigheder en person har overtr√•dt denne principerkl√¶ring. Hvis der p√•vises en overtr√¶delse af lovbestemmelserne, forbeholder vi os ret til at videresende sagen til de ansvarlige myndigheder med henblik p√• videre behandling. Hvis en situation kr√¶ver fortrolighed om en identitet, beskyttes anonymiteten i videst muligt omfang i overensstemmelse med virksomhedens juridiske forpligtelser.

TRÆNING/SENSIBILISERING

Principperne i denne virksomhedserklæring er forankret i vores adfærd og diskuteres regelmæssigt med nye og eksisterende medarbejdere. Vi er i særlig tæt dialog med vores medarbejdere, hvis aktiviteter er i fokus for de her nævnte risici.

 OVERV√ÖGNING

I overensstemmelse med vores rapporteringsforpligtelser og som en del af vores kultur for l√łbende forbedringer evaluerer og gennemg√•r vi regelm√¶ssigt implementeringen af denne principerkl√¶ring i vores forretningsaktiviteter.

Hamburg, udgave 12/2023, forbehold for trykfejl og mangler.

Hvis du har sp√łrgsm√•l til principerkl√¶ringen, bedes du kontakte vores compliance-team p√• compliance@louis.de

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar