Generelle forretningsbetingelser og servicevejledning 

I. Generelle forretningsbetingelser

I.1. Virksomheden

Firmanavn og fuld adresse:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamborg ‚Äď Tyskland

Direkt√łrer: Joachim Grube-Nagel, Sven Karlstedt og Christian Meierhans 
Tlf.: +45 88 74 1105
E-mail: service@louis-moto.dk

Handelsregister: Amtsgericht Hamborg HRB 134 260
Moms-nr.: DK 12810652
WEEE-reg.-nr.: DE 65 34 31 11

Bankforbindelse:
HypoVereinsbank AG ‚Äď Hamborg ‚Äď Tyskland
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE 86 2003 0000 0000 3014 08

I.2. Bestilling og indgåelse af aftale

Varerne samt de detaljerede beskrivelser af dem, der pr√¶senteres i vores webshop/i vores aktuelle reklamer, er intet bindende tilbud fra vores side. Du afgiver et retligt bindende tilbud til os, n√•r du afgiver en bestilling i skriftlig, telefonisk, elektronisk eller anden form. Du afgiver ogs√• et retligt bindende tilbud til os, n√•r du i vores webshop p√• samtlige online-bestillingsformularer giver de oplysninger, der forlanges af dig, og til slut trykker p√• knappen ‚ÄĚK√łb nu‚ÄĚ. Derimod udg√łr det ikke noget retligt bindende tilbud for dig, hvis du samme sted blot gemmer varer i indk√łbskurven.

I.2.1 Yderligere oplysninger vedr. ordrer i den elektroniske samhandel: Vi gemmer ordreteksten inkl. de generelle forretningsbetingelser efter aftalens indg√•else til egne form√•l. Ved bestilling i vores webshop fremg√•r detaljerne om dit k√łb af den modtagelsesbekr√¶ftelse, som vi sender til dig p√• e-mail. Du er forpligtet til at gemme denne bestillingsbekr√¶ftelse sikkert elektronisk eller udskrive den, s√• du altid har adgang til aftalens indhold i permanent form efter aftalens indg√•else. Du kan gemme den senere indg√•else af aftalen ved at gemme e-mailen med vores modtagelsesbekr√¶ftelse.

Fastsl√•r du indtastningsfejl og √łnsker at rette disse, g√łr vi opm√¶rksom p√• f√łlgende. Ved bestilling i vores webshop har du lagt de varer, du har valgt, i indk√łbskurven. Der finder du ogs√• en oversigt over alle de varer, du har lagt i indk√łbskurven, og den pr√¶cise st√łrrelse p√• forsendelsesomkostningerne. Klik derefter p√• knappen ‚ÄĚG√• til kassen‚ÄĚ. P√• den side, der √•bnes, bedes du indtaste dine personlige oplysninger. Klik derefter p√• knappen ‚ÄĚG√• til betalingstype‚ÄĚ. Her skal du v√¶lge den betalingstype, du √łnsker, og derefter klikke p√• knappen ‚ÄĚG√• til bestillingsoversigt‚ÄĚ. Her kan du igen se alle de varer, du har valgt, og yderligere oplysninger, som du har indtastet, og kontrollere dem for eventuelle indtastningsfejl. Du kan nu foretage rettelser ved at trykke p√• knappen ‚ÄĚRediger‚ÄĚ eller ‚ÄĚTilbage‚ÄĚ. Er det hele rigtigt nu? F√łrst n√•r du trykker p√• knappen ‚ÄĚK√łb nu‚ÄĚ, afgiver du et bindende tilbud. Vi sender kun en modtagelsesbekr√¶ftelse til dig p√• e-mail, hvis du har handlet i vores webshop. Denne modtagelsesbekr√¶ftelse har udelukkende til form√•l at informere dig om modtagelsen af din bestilling og her er detaljerne vedr. din bestilling igen oplyst. Denne modtagelsesbekr√¶ftelse indeholder ingen accept af tilbuddet. F√łrst med vores afsendelse af den vare, du har bestilt, har vi accepteret dit tilbud, og k√łbsaftalen med dig er derved indg√•et p√• grundlag af vores ‚ÄĚgenerelle forretningsbetingelser‚ÄĚ.

Undtagelse: Ved betaling med forudbetaling/PayPal sker accepten af din bestilling straks ved din bestilling.

I.3. Leveringsbetingelser

I.3.1 I Danmark finder leveringen af en bestilt vare, der er p√• lager, sted hos dig i l√łbet af 2-4 hverdage efter modtagelsen af din bestilling. Ved forudbetaling 5-6 dage efter din pengeanvisning. Vi p√•tager os intet ansvar for overholdelse af denne leveringstid, med mindre den manglende overholdelse skyldes fors√¶tlig elle grov uagtsomhed fra vores side. Hvis du allerede har et kundenummer, bedes det oplyst ved bestillingen. Ved leveringsforsinkelser eller hvis din bestilling helt eller delvist ikke kan leveres, vil vi under alle omst√¶ndigheder omg√•ende informere dig herom, og straks godtg√łre alle allerede modtagne ydelser fra dig. Vi sender dig under ingen omst√¶ndigheder erstatningsvarer uden forudg√•ende aftale, heller ikke selv om disse kvalitativt og prism√¶ssigt har samme v√¶rdi. Ved levering til udlandet henviser vi til nedenst√•ende pkt. 5. Med hensyn til de g√¶ldende forsendelsesomkostninger henviser vi til oplysningerne i vores webshop under ‚ÄĚForsendelsesomkostninger‚ÄĚ. Ved leverancer til destinationer uden for EU kan du blive opkr√¶vet ekstra toldomkostninger. Du kan f√• oplysninger om dette af dine lokale toldmyndigheder. Al kommunikation med os foreg√•r udelukkende p√• tysk; dette g√¶lder ogs√• for indg√•elsen af aftalen. I vores webshop er dette ogs√• muligt p√• dansk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk eller polsk.

I.3.2 Hvis vi med din accept efterleverer restordrer, modtager du disse selvst√¶ndigt uden gebyr for porto og ekspedition. Restordrer registreres separat for hvert enkelt destinationsland separat i fastlagte enkeltv√¶rdier for varer (for Danmark f.eks. fra EUR 14,00 el. tilsvarende i DKK). Ligger v√¶rdien for varen under dette (eller ved manglende accept af efterlevering), beder vi dig bestille varen/varerne, n√•r den/de er p√• lager igen.

I.4. Betaling

Vi tilbyder dig betalingstyperne PayPal, kreditkort samt forudbetaling pr. bankoverf√łrsel. Eventuelle omkostninger ifm. en pengetransaktion betales af dig.

I.4.1 Ved betaling med PayPal frigiver du din betaling til os over for PayPal. Betaling med PayPal er kun mulig i webshoppen.

I.4.2 Ved k√łb ved hj√¶lp af kreditkort sker krediteringen af din kreditkortkonto ved modtagelsen af bestillingen hos os.

I.4.3 Ved valg af betalingstypen forudbetaling oplyser vi dig om vores bankforbindelse i ordrebekr√¶ftelsen. Fakturabel√łbet skal overf√łres til vores konto inden for 10 dage efter modtagelsen af ordrebekr√¶ftelsen. Din bestilling g√łres klar til forsendelse ved modtagelsen af det samlede bel√łb og sendes til dig.

I.5. Priser og forsendelsesomkostninger

I.5.1 Det er priserne oplyst i tilbuddet på tidspunket for bestillingen, der er gældende. De oplyste priser er slutpriser, dvs. de indeholder den gældende lovbestemte moms.

Ved k√łb/leverancer til kunder uden for EU p√•l√¶gger vi ikke moms. Den tyske moms, der er indeholdt i vores slutpriser, bortfalder. Du betaler som regel moms samt evt. told g√¶ldende for dit eget land ved overdragelsen af leverancen til din pakkeleverand√łr. I Schweiz g√¶lder disse regler ikke. Her er moms og toldgebyrer som regel inkluderet i prisen.

I.5.2 I Danmark og i mange andre lande p√•l√¶gger vi dig faste forsendelsesomkostninger. Omkostningerne finder du i webshoppen under ‚ÄĚForsendelsesomkostninger‚ÄĚ eller ved telefonisk foresp√łrgsel. Det samme g√¶lder transportudgifterne i lande uden for Europa.

I.6. Garanti

Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, f√łlger dine krav om garanti lovbestemmelserne i K√łbeloven.

I.7. Ansvar

Vores ansvar for skadeserstatning, uanset retligt grundlag, (især ved forsinkelse eller mangler), begrænser sig til de skader, der typisk kan forudses ved disse ordrer. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke vores ansvar på grund af forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed, for garanterede beskaffenhedsegenskaber, på grund af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller jf. den tyske produktansvarslov.

I.8. Reklamation

Den bedste m√•de at reklamere nemt, hurtig og uden bureaukrati er der, hvor du har k√łbt varen. Men du kan naturligvis ogs√• reklamere over varer k√łbt via postordre/internettet i alle Louis-filialer. Det omvendte g√łr sig ogs√• g√¶ldende. Dette g√¶lder dog ikke vores filialer i Schweiz. Varer k√łbt i vores filialer i Schweiz bedes du altid reklamere over d√©r.

I.9. Fortrydelsesret for forbrugere

Den lovbestemte fortrydelsesret g√¶lder kun for forbrugere. Forbruger er jf. ¬ß 4a i K√łbeloven enhver k√łber, der foretager et k√łb hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, n√•r k√łberen hovedsaglig handler uden for sit erhverv.

I.9.1 Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden angivelse af grund. Fortrydelsesretten udg√łr 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjepart, der ikke er transport√łren, har taget den sidste vare/den sidste delleverance eller det stykke i besiddelse. For at g√łre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os, Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamborg, Tyskland, tlf.: +45 88 74 1105, e-mail: service@louis-moto.dk, ved hj√¶lp af en entydig erkl√¶ring (f.eks. via brev sendt med posten, telefon eller e-mail) om din beslutning om at tr√¶de tilbage fra denne aftale. Du kan anvende de under pkt. I.9.3 foresl√•ede fortrydelsesformularer, hvilket dog ikke er noget krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstr√¶kkeligt, at du afsender meddelelsen om ud√łvelsen af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udl√łb.

Fortrydelsens f√łlger

Hvis du fortryder denne aftale, har vi pligt til omg√•ende at tilbagebetale dig alle de bel√łb, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er opst√•et, fordi du har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, som vi har tilbudt dig), dog senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre der foreligger en anden aftalte med dig; du vil under ingen omst√¶ndigheder blive opkr√¶vet gebyrer for en s√•dan tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller indtil du har dokumenteret, at du har sendt varerne tilbage, afh√¶ngig af, hvad der f√łrst bliver relevant. Du skal omg√•ende og i alle tilf√¶lde senest inden for 14 dage fra den dag, hvor du har underrettet os om fortrydelsen af denne aftale, sende varerne tilbage eller aflevere disse til os. Denne frist er overholdt, hvis du afsender varerne inden udl√łbet af fristen p√• 14 dage. Vi afholder udgifterne til returneringen af varerne. Du skal kun selv afholde en eventuel forringelse af varernes v√¶rdi, hvis denne forringelse af varens v√¶rdi skyldes en ikke n√łdvendig h√•ndtering af varen til kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsm√•de.

I.9.2 Undtagelser fra fortrydelsesretten

Der foreligger lovbestemte undtagelser fra fortrydelsesretten (¬ß 18 i Forbrugeraftaleloven). Du kan s√•ledes ikke fortryde en aftale om fjernsalg, hvis den af dig bestilte vare er fremstillet efter dine specifikationer eller har f√•et et tydeligt personligt pr√¶g og p√• grund af hensynet til dine √łnsker ikke kan s√¶lges til andre.

Desuden bortfalder din fortrydelsesret f√łr tid ved

  • Aftaler om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnem√¶ssige √•rsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
  • Aftaler om levering af varer, som efter levering p√• grund af deres art er blandet ul√łseligt sammen med andre varer.
  • Aftaler om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen p√•.

I.9.3 Skabelon til fortrydelsesformular

Hvis du √łnsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamborg
TYSKLAND
E-mail: service@louis-moto.dk

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indg√•ede aftale om k√łb af f√łlgende varer:

(Her bedes du angive varen n√łjagtigt med artikelnummer). Dette er ikke noget lovkrav, men du hj√¶lper os med at behandle sagen hurtigere. P√• forh√•nd tak.)

Bestilt d.… (*)/modtaget d.… (*)

Forbrugers/forbrugeres navn:

Forbrugers/forbrugeres adresse:

Forbrugers/forbrugeres underskrift (kun ved meddelelse på papir):

Dato:

(*) Streg venligst det ikke aktuelle over.

I.10. Udvidet returret som vores ekstra-service

Ud over fortrydelsesretten kan forbrugere ombytte eller returnere alle produkter k√łbt hos os inden for 2 √•r (dato p√• k√łbskvittering) mod godtg√łrelse af k√łbsprisen, hvis produktet stadigv√¶k er intakt, nyt (ubrugt), i original emballage og ikke er snavset. Hvis den aktuelle salgspris skulle v√¶re lavere, tilbagebetaler vi kun den.

Vedl√¶g din k√łbskvittering i alle returneringer. Afkryds venligst returnerings√•rsagen p√• retursedlen, hvis det er muligt. Dette er ikke noget krav, men giver os mulighed for at afhj√¶lpe eventuelle svage punkter og blive bedre. Adressen til brug for din returnering lyder: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Kundendienst, 21027 Hamborg, Tyskland.

Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at dette er en serviceydelse, der ligger langt ud over det, der er fastlagt i loven. Denne udvidede returret p√•virker ikke dine lovbestemte rettigheder og krav. Is√¶r din lovbestemte fortrydelsesret (pkt. I.9) samt dine lovbestemte garantirettigheder (pkt. I.6) har du fortsat krav p√• i ubegr√¶nset omfang. Denne udvidede returret omfatter ikke f√łdevarer, b√łger, landkort, datamedier til digitale data (f.eks. cd'er og dvd'er), software, batterier (p√• grund af deres √¶ldning heller ikke ved manglende brug) og samtlige varer til engangsbrug.

I.11. K√łbskvitteringer

Husk at gemme alle k√łbskvitteringer. De er vigtige som k√łbsdokumentation ved reklamation eller for forsikringsselskabet ved tyveri. Dine bestillinger gemmes elektronisk hos os. Hvis du mister dokumentationen for dine bestillinger, bedes du kontakte os p√• e-mail/telefon. Vi sender dig gerne en kopi af oplysningerne om din bestilling. I den lukkede brugerportal ‚ÄĚMin Louis‚ÄĚ i vores webshop har du altid adgang til dine fakturakopier.

I.12. Værneting og retsvalg

Er du forbruger uden bopæl i EU, er vores hjemsted værneting. For alle krav mellem dig og os gælder udelukkende dansk ret.

I.13. Vejledning vedr. udenretlige tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugere

EU-kommissionen stiller en platform til r√•dighed til udenretlig tvistbil√¶ggelse. Dette giver forbrugerne mulighed for i f√łrste omgang at afklare tvister i forbindelse med deres onlinebestilling uden inddragelse af retten. Tvistbil√¶ggelsesplatformen findes p√• det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi bestr√¶ber os p√• at bil√¶gge eventuelle meningsforskelle vedr√łrende vores aftale ved f√¶lles overenskomst. Derudover er vi ikke forpligtet til at deltage i en bil√¶ggelsesprocedure og kan desv√¶rre heller ikke tilbyde dig at deltage i en s√•dan procedure.

Vores e-mailadresse: service@louis-moto.dk

Vores shop www.louis.de er tildelt kvalitetsm√¶rket EHI Gepr√ľfter Online-Shop (tysk m√¶rke for godkendte webshops). For at opn√• dette m√¶rke kontrolleres vi l√łbende af EHI Retail Institute GmbH for overholdelse af kriterierne i EHI-adf√¶rdskodekset. Du kan se adf√¶rdskodekset p√• dette link: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/.

Information om databeskyttelse

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamborg behandler som ansvarlig dine data som led i opfyldelsen af aftalen (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) og til reklameform√•l (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Du kan til enhver tid g√łre indsigelse mod behandlingen af dine adresseoplysninger. Tildelte samtykker kan til enhver tid tilbagekaldes. √ėnsker du at g√łre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte ovenn√¶vnte adresse, afdelingen for databeskyttelse, eller p√• e-mail til datenschutz@louis-moto.dk. N√¶rmere oplysninger om databeskyttelse finder du p√• internettet: https://www.louis-moto.dk/datenschutz.

I.14. Sanktioner mod Den Russiske F√łderation

Forbud mod eksport eller videresalg af varer k√łbt hos os til Den Russiske F√łderations territorium. Som en del af de sanktioner, som EU har vedtaget mod Den Russiske F√łderation, er eksport af forskellige varer til Den Russiske F√łderations territorium forbudt under trussel om straf. Vi vil gerne p√•pege over for dig som k√łber af de varer, der tilbydes af os, at vi forbyder videresalg eller overf√łrsel af alle varer, der er k√łbt hos os, til Den Russiske F√łderations omr√•de.

II. Servicevejledning

II.1. Vigtig information vedr. tekniske varer og godkendelsesforskrifter

Bemærk:
1. Hvis du √łnsker at k√łbe en slid- eller tilbeh√łrsdele, som f.eks. t√¶ndr√łr, batterier, bagagesystemer eller lignende, bedes du n√łje overholde oplysningerne og godkendelserne i din brugerh√•ndbog fra producenten eller dennes anvisninger og kun anvende produkter/dimensioner, der er godkendt specielt til dit k√łret√łj! Ved tilsides√¶ttelse kan dette medf√łre alvorlige skader p√• dit k√łret√łj samt p√• liv og legeme. Vi p√•tager os intet ansvar for dette; her g√¶lder ligeledes pkt. I.7 i vores ‚ÄĚgenerelle forretningsbetingelser‚ÄĚ.

2. Samtlige oplysninger om driftstilladelse, typegodkendelse samt bygge- og driftsforskrifter for vores varer samt deres anvendelse, som f.eks. ‚ÄĚT√úV-frei‚ÄĚ (‚ÄĚkr√¶ver ikke T√úV-godkendelse‚ÄĚ), ‚ÄĚT√úV-Gutachten‚ÄĚ (‚ÄĚT√úV-godkendt‚ÄĚ), ‚ÄĚABE‚ÄĚ (generel typegodkendelse) etc. g√¶lder udelukkende i de g√¶ldende tyske forskrifters gyldighedsomr√•de, is√¶r StVO og StVZO (tysk f√¶rdselslov). Retsstillingen uden for Tyskland har vi ikke unders√łgt og kan derfor ikke udtale os om denne. Dette bedes du selv unders√łge f√łr brug, montering etc. hos de respektive myndigheder i dit land. Derimod er alle varer med E- eller ECE-m√¶rke (‚ÄĚECE-testet‚ÄĚ) godkendt i hele EU til den tilsigtede brug.

II.2. Information om k√łret√łjsbatterier

K√łret√łjsbatterier kan af slutforbrugeren afleveres uden omkostninger til forhandleren i dennes detailhandel eller i umiddelbar n√¶rhed af denne og ved postordre/nethandel p√• dennes forsendelseslager (p√• grund af forordningen om farligt gods ikke ved forsendelse). Aflevering til et kommunalt indsamlingssted eller en genbrugsstation er gratis i Danmark. F√• mere at vide p√• dit lokale indsamlingssted. 

agb-tonne.gif

II.3. Oplysninger vedr. bortskaffelse

Den illustrerede overstregede skraldespand betyder: Batterier m√• ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Findes et af nedenst√•ende kemiske tegn ogs√• under symbolet (Pb: Batteriet indeholder bly, Cd: Batteriet indeholder cadmium, Hg: Batteriet indeholder kviks√łlv, betyder dette generelt, at dette metal findes i batteriet. Batterier m√• ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. De indeholder muligvis skadelige stoffer, der kan skade milj√ł og helbred. Aflever venligst brugte batterier hos os, p√• kommunens genbrugsstationer eller hos forhandleren. Aflevering er gratis og fastlagt ved lov; med henblik p√• aflevering af k√łret√łjsbatterier og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, hvis aflevering ikke sker til os, henviser vi til vores oplysninger under pkt. II.2. Alle brugte batterier genbruges. P√• den m√•de kan v√¶rdifulde r√•stoffer genindvindes og samtidig sk√•ne milj√ł og helbred.

II.4. Information om bortskaffelse af brugt olie

Forbrændingsmotorolie, gearolie, oliefiltre og olieholdigt affald, der normalt opstår ved olieskift, kan du aflevere gratis på kommunens genbrugsstationer. Disse olier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

agb-tonne.gif

II.5. Bortskaffelse af el- og elektronikudstyr

Smid aldrig el- og elektronikudstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. Brug kommunens indsamlingssystem, som normalt omfatter lokale genbrugsstationer.

Enkelte kommuner har supplerende systemer, hvor mindre elektronikudstyr og batterier kan smides ud adskilt fra husholdningsaffaldet, f.eks. i en separat pose p√• affaldscontaineren. St√łrre elektronikudstyr afhentes af kommunen sammen med storskrald.

Brugt udstyr, især udstyr inden for informationsteknik samt telekommunikation, som computere og smartphones, kan indeholde personrelaterede data. Du er selv ansvarlig for at slette disse data på den slags brugt udstyr inden bortskaffelsen. Udtjent el- og elektronikudstyr kan du aflevere i en Louis-filial. Du kan finde en liste over alle Louis-filialer på www.louis-moto.dk/filialen.

 

II.6. Information om efterlevering/registrering af restordrer

Med hensyn til efterleveringer, som beskrevet under pkt. I.3, registrerer vi restordrer for hvert enkelt destinationsland fra og med en separat fastlagt varev√¶rdi, som fremg√•r af det f√łlgende:

Andorra 41,00 ‚ā¨
Belgien 9,00 ‚ā¨
Bulgarien 29,00 ‚ā¨
Danmark 14,00 ‚ā¨
Tyskland 4,00 ‚ā¨
Estland 29,00 ‚ā¨
F√¶r√łerne 41,00 ‚ā¨
Finland 29,00 ‚ā¨
Frankrig 14,00 ‚ā¨
Gr√¶kenland 29,00 ‚ā¨
Gr√łnland 32,00 ‚ā¨
Storbritannien 29,00 ‚ā¨
Irland 29,00 ‚ā¨
Italien 14,00 ‚ā¨

Kasakhstan 69,00 ‚ā¨
Kroatien 49,00 ‚ā¨
Letland 29,00 ‚ā¨
Liechtenstein 29,00 ‚ā¨
Litauen 29,00 ‚ā¨
Luxembourg 9,00 ‚ā¨
Malta 29,00 ‚ā¨
Monaco 19,00 ‚ā¨
Holland 9,00 ‚ā¨
Norge 39,00 ‚ā¨
√ėstrig 9,00 ‚ā¨
Polen 29,00 ‚ā¨
Portugal 29,00 ‚ā¨
Rum√¶nien 29,00 ‚ā¨

Rusland 69,00 ‚ā¨
Sverige 29,00 ‚ā¨
Schweiz 14,00 ‚ā¨
Slovakiet 29,00 ‚ā¨
Slovenien 29,00 ‚ā¨
Spanien 29,00 ‚ā¨
Spanien - De Kanariske √ėer 29,00 ‚ā¨
Tjekkiet 29,00 ‚ā¨
Ukraine 69,00 ‚ā¨
Ungarn 29,00 ‚ā¨
Hviderusland 69,00 ‚ā¨
Cypern 29,00 ‚ā¨

For alle lande, der ikke findes på listen, registrer vi ikke restordrer. Du bedes i stedet bestille varen igen, når den atter er på lager.

Correct at 04/28/2020. No liability is accepted for misprints or errors.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar