Databeskyttelseserklæring

4.1.1. Bestilling

1. Generelle oplysninger

II de følgende afsnit vil vi gerne imødekomme vores forpligtelse til at informere dig om dine rettigheder og vores håndtering af dine data.
Persondataforordningen (GDPR) har været gældende siden 25. maj 2018 og beskriver i detaljer, hvilke oplysninger om behandlingen af personoplysninger, der skal stilles til rådighed for kunden/de berørte personer. Denne retlige forpligtelse overholder vi gerne.

I det omfang det er nødvendigt, vil disse oplysninger blive opdateret og offentliggjort på www.louis-moto.dk/datenschutz, hvor du har adgang til dem.

2. Navn og adresse på den ansvarlige for behandlingen

Ansvarlig instans for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamborg
Tyskland

Tlf.: +45 88 74 1105
E-mail: info@louis-moto.dk

(i det følgende: Louis).

3. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Har du spørgsmål om databeskyttelse, bedes du kontakte datenschutz@louis-moto.dk
Vi får rådgivning og hjælp fra den eksterne databeskyttelsesansvarlige Wolfgang Mengel - www.das-beratung.de

4. Indsamling, behandling og registrering af data

Databeskyttelse er meget vigtig for os. Derfor følger vi under indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger lovbestemmelserne strengt. Som udgangspunkt behandler vi kun de data, som vi modtager fra dig som led i vores handelsforbindelse eller som indledning til en handelsforbindelse. Det sker, når du indgår en aftale med os, beder om et tilbud, bestiller vores nyhedsbrev, opretter en kundekonto, deltager i en konkurrence, meddeler os ændringer vedr. dine oplysninger, sender os en forespørgsel eller henvender dig til os med spørgsmål eller reklamationer vedrørende en bestilling. Disse oplysninger anvendes udelukkende af vores tjenesteydere til opfyldelse af deres opgave. Al anden anvendelse af oplysningerne er ikke tilladt, og finder heller ikke sted hos nogen af vores betroede tjenesteydere.

Når vi indsamler oplysninger om dig hos tredjepart, er dette udtrykkeligt nævnt i de efterfølgende beskrivelser af behandlingsprocedurerne.

4.1. Behandling ifm. opfyldelse af en aftale med dig eller som led i foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale (art. 6 stk. 1b i Persondataforordningen)

4.1.1. Bestilling

Som led i afviklingen af en bestilling indsamler og opbevarer vi de nødvendige personoplysninger med henblik på opfyldelsen af den aftale, vi har indgået med dig. Disse oplysninger omfatter personstamdata som f.eks.: For- og efternavn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail. I forbindelse med forsendelsen videregives dine oplysninger til pakketjenester. Hvis du vælger køb på faktura, foretager vi en kreditvurdering.

Vi videregiver de data, der er nødvendige ifm. afviklingen af din bestilling inkl. de nødvendige oplysninger til afregning med vores respektive tjenesteydere, til dette formål til virksomheder, som vi samarbejder med. Disse virksomheder kan være trykkerier, logistikfirmaer, e-mailudbydere, produktpersonaliseringstjenester eller eksterne betalingstjenester. Betales der med kreditkort eller Paypal, gives dine bestillingsoplysninger videre til betalingstjenesten for at betalingen kan gennemføres. Lovgrundlaget er art. 6 (1) b GDPR. Alle personoplysninger behandles naturligvis fortroligt. 

Oplysninger til verificering af din adresse indhenter vi hos infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (for kunder fra Tyskland og Schweiz), Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wien (for kunder fra Østrig), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw´t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (for kunder fra Holland). 

Til dette formål overfører vi de nødvendige oplysninger (dit fuldstædige navn, din adresse og evt. din fødselsdato) til den pågældende virksomhed. Virksomheden anvender også fremover disse oplysninger til adresseverificering/identitetskontrol over for andre virksomheder samt til scoring-anvendelser. Scoringen beregner sandsynlighedsværdier for bestemt fremtidig adfærd og anvender relevante data til dette baseret på matematisk-statistiske metoder. Vi tager i den forbindelse hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser.

Købskvitteringer gemmes af regnskabsmæssige årsager iht. den lovbestemte frist (5 år).

4.2. Behandling baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1a i Persondataforordningen)

4.2.1. Oprettelse af en kundekonto og udsendelse af nyhedsbrev

Ved oprettelsen af en kundekonto i vores webshop oplyser du din e-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Vi kan anvende dine personoplysninger til at komme i kontakt med dig angående din konto eller dine transaktioner med os. Dine data gemmes i vores kundedatabase og slettes på dit ønske (se pkt. 9).

Såfremt du aktiverer modtagelsen af nyhedsbrevet via vores webshop, sker dette med den såkaldte double-opt-in procedure. Det betyder: Før fremsendelsen af det første nyhedsbrev sender vi dig en bekræftelsesmail, hvor du igen bliver spurgt, om du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du bekræfter det modtagne link, sender vi dig vores nyhedsbrev. Vi benytter et tool fra en tysk tjenesteudbyder til at udsende vores nyhedsbrev. Vi anvender personoplysninger, der har med modtagelsen af nyhedsbrevet at gøre, både til statistiske formål samt til optimeret tiltale af læseren i relation til virksomhedsspecifikke oplysninger, produkter og tjenesteydelser samt reklameformål for vores virksomhed. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet ved hjælp af det dertil beregnede link i slutningen af hvert nyhedsbrev. Du kan også kontakte den oplyste adresse i punkt 9 på e-mail eller med post.

4.2.2. Deltagelse i konkurrence

Ved konkurrencer anvender vi dine data til at kunne give besked om gevinst og til reklame for vores tilbud. Dine oplysninger gemmes i vores kundedatabase. Detaljerede oplysninger om dette findes i vores deltagelsesbetingelser for den enkelte konkurrence. Ved afsendelse af konkurrencedeltagelsen indvilliger du i databehandling til ovennævnte formål. Vi sletter naturligvis dine data, hvis du ønsker det. Disse data slettes senest efter tre år.

4.2.3. Ansøgning om LouisCard

Når du ansøger om vores rabatkort, LouisCard, registrerer vi dine personstamdata, som f.eks. navn, postadresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse og gemmer dem i vores kundedatabase. Med henblik på tilsendelsen af dit LouisCard videresender vi din adresse til vores tjenesteyder Boyens direct mail GmbH & Co. KG med hovedsæde i Marne. Dine oplysninger gemmes i den forbindelse ikke hos tjenesteyderen.

4.3. I forbindelse med interesseafvejning (art. 6 stk. 1f i Persondataforordningen)

Vi behandler kun dine oplysninger til mere end den egentlige opfyldelse af en aftale eller en forespørgsel, hvis det er nødvendigt, til varetagelse af berettigede interesser for os eller tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Referencer til videoovervågning i vores filialer som angivet samme sted
 • Direkte reklamemæssige kundeforespørgsler til kunder
 • Sikring af IT-sikkerheden i virksomheden
 • Forebyggelse og opklaring af eventuelle strafbare handlinger
 • Foranstaltninger til videreudvikling af tjenesteydelser
 • Foranstaltninger til forretningsstyring
 • Reklame og marketingforanstaltninger, medmindre du har modsat dig dette
 • Pseudonymisering, elektronisk lagring af data ved hjælp af cookies

4.3.1. E-mailnyhedsbrev til faste kunder

Når du har købt et produkt hos os, sender vi dig eventuelt også vores nyhedsbrev som kundeinformation. Ved opt-out og forsendelse gælder de samme betingelser som under pkt. 4.2.1.

4.3.2. Kommunikation med Louis (via e-mail, telefon, kontaktformular)

Når du kontakter vores support på e-mail, telefon eller på kontaktformularen registrerer vi bl.a. personlige oplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse. Dataene anvendes til sammenligning med dine gemte kundeoplysninger og anvendes og viderebehandles kun internt af Louis kundeservice. Vi går i den forbindelse f.eks. ind på din kundekonto for at kunne hjælpe dig, så godt som muligt.

Ved finansiering i en filial forbeholder vi os ret til at udføre en automatiseret kreditvurdering.

Microsoft Bookings:

Vores hjemmeside anvender online-aftalebooking fra tjenesten Microsoft Bookings (del af Microsoft Office 365) fra udbyderen Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 ( i det følgende: "Microsoft"). Denne software kan bruges til at booke en lokal aftale med en af filialmedarbejderne hos Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH. Forbindelsen til tjenesten oprettes kun, hvis du åbner online-booking-funktionen ved hjælp af et link/en knap på vores hjemmeside, i en e-mail eller i nyhedsbrevet. Ved booking af en aftale overføres dine indtastninger i aftalebooking-formularen til Microsoft. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data findes i Databeskyttelseserklæringen fra Microsoft. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data i relation til tjenesten "Microsoft Bookings" er art. 6, stk. 1 pkt. 1 litra f) i GDPR (berettiget interesse i behandlingen af data). Den berettigede interesse bygger på vores ønske om at tilbyde dig en brugervenlig hjemmeside med et bredt udvalg af funktioner og til enhver tid at kunne give dig mulighed for hurtigt og nemt at booke en aftale med vores medarbejdere. Vi gør opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at anvende Microsoft Bookings til at booke en aftale. Hvis du ikke ønsker at anvende tjenesten, bedes du anvende en af de andre kontaktmuligheder, når du vil booke en aftale.

4.4. Modtagere og kategorier af modtagere, som ikke allerede er oplyst (art. 13 stk. 1e i Persondataforordningen)

På tværs af landegrænser er der mellem de enkelte Louis-selskaber mulighed for dataudveksling med henblik på behandling af bestillinger/kundeforespørgsler.

5. Oplysninger om datatjenester i webshoppen

Når du går ind på vores hjemmeside, gemmes der protokolfiler. Disse data knyttes fra vores side ikke til nogen person. Vi sammenkører heller ikke disse data med andre datakilder, og de sammenlignes heller ikke. De anonymiserede data anvendes kun med henblik på statistisk analyse af besøget på vores hjemmeside. Efter den statistiske analyse slettes disse data.

5.1. Brugte datatjenester

Bing Ads: Denne hjemmeside anvender Bing Ads fra Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; ”Microsoft”). Bing Ads anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og som giver mulighed for analyse af din brug af hjemmesiden. Denne cookie har en begrænset gyldighed og anvendes ikke til personlig identificering. Når du besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan Microsoft og vi se, at du har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side. Oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af cookies, anvendes til udarbejdelse af salgsstatistikker. Vi får oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores annoncer, og er blevet ledt videre til en side forsynet med et conversion-tracking-tag. En personlig identificering af disse brugere er dog ikke mulig i forbindelse med dette. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i Persondataforordningen ud fra en berettiget interesse i målrettet reklame og analyse af virkningen og effektiviteten af denne reklame. Du har ret til at modsætte dig denne behandling af dine personoplysninger, der er baseret på art. 6 stk. 1 lit f i Persondataforordningen. Du kan forhindre, at denne cookie gemmes ved hjælp af en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du vil som følge deraf ikke blive optaget i conversion-tracking-statistikkerne. Bing er certificeret efter US-EU-databeskyttelsesaftalen ”Privacy Shield” og er dermed forpligtet til at overholde europæiske databeskyttelsesregler.

Nærmere oplysninger om databeskyttelse og de anvendte cookies hos Microsoft Bing finder du på: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement

Google Ads: Denne hjemmeside anvender ”Google Ads”, et online-reklameprogram fra Google Inc. (”Google”). Google Ads er en conversion-tracking, som hjælper os med at analysere besøgeradfærd. Så snart du klikker på en annonce fra Google, gemmes der en cookie for conversion-tracking på din computer. Disse cookies indeholder ingen personrelaterede oplysninger og anvendes dermed ikke til personlig identificering. Desuden har de en begrænset gyldighedstid. Hvis cookien er aktiv, kan vi se, er du er kommet frem til vores hjemmeside via en Google-annonce. Hver Google Ads-kunde får en separat cookie. Dermed er der ikke mulighed for, at cookies kan følges ved hjælp af hjemmesiderne for Ads-kunder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af conversion-cookies, anvendes med henblik på udarbejdelse af conversion-statistikker. Derved får vi oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores annoncer, og er blevet ledt videre til en side forsynet med et conversion-tracking-tag. Vi modtager dog ingen oplysninger, som vi kan bruge til at identificere brugerne personligt med. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i Persondataforordningen ud fra en berettiget interesse i målrettet reklame og analyse af virkningen og effektiviteten af denne reklame.

Remarketing- eller ”Tilsvarende målgrupper”-funktion fra Google Inc.: Denne hjemmeside bruger remarketing- eller ”Tilsvarende målgrupper”-funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Denne funktion anvendes til analyse af besøgeradfærd og besøgerinteresser. Ved analyse af brugen af hjemmesiden, som udgør grundlaget for oprettelsen af interesserelaterede annoncer, anvender Google cookies. Ved hjælp af disse cookies registreres besøgende på hjemmesiden samt anonymiserede oplysninger om brugen af hjemmesiden. I den forbindelse gemmes der ingen personoplysninger om hjemmesidens besøgende.

Hvis du efterfølgende går ind på en anden hjemmeside i Google Display-netværket, vil du få vist reklamer, der med stor sandsynlighed inddrager tidligere åbnede produkt- og informationsområder. Herved overføres dine data eventuelt også til USA. For at kunne overføre data til USA foreligger der en beslutning fra den Europæiske Kommission om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. f i Persondataforordningen ud fra en berettiget interesse om at henvende sig målrettet til de besøgende på hjemmesiden med reklame, hvor der for de besøgende på hjemmesiden vises personaliserede, interesserelaterede reklameannoncer, når de besøger andre hjemmesider i Google Display-netværket. Du har ret til at modsætte dig denne behandling af dine personoplysninger, der er baseret på art. 6 (1) f i Persondataforordningen. Du kan i den forbindelse deaktivere brugen af cookies fra Googles side permanent ved at følge nedenstående link og downloade og installere den plug-in, der findes der: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=da

Alternativt kan du deaktivere anvendelsen af cookies fra tredjeudbydere ved at åbne deaktiveringssiden fra netværksreklameinitiativet (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadvertising.org/choices/, og udføre de videreførende oplysninger om opt-out, der nævnes her. Yderligere oplysninger om Google Remarketing samt den tilhørende databeskyttelseserklæring finder du på følgende hjemmeside: https://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics: Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en internetanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at foretage analyse af brugen af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Ved aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside afkortes din IP-adresse dog i medlemsstaterne i EU eller i andre lande, der er en del af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kun undtagelsesvis overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. På vegne af udbyderen af denne hjemmeside vil Google anvende disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og til at yde andre tjenesteydelser forbundet med hjemmesiden og internetbrugen over for udbyderen af hjemmesiden.

Den IP-adresse, der som en del af Google Analytics overføres fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre at denne cookie gemmes ved hjælp af en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af oplysningerne om din brug af hjemmesiden registreret af cookien (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse oplysninger ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

Du kan forhindre Google Analytics’ registrering ved at klikke på følgende link. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg på denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics

Af hensyn til gennemsigtigheden gør vi opmærksom på, at vi anvender Google Tag Manager. Denne manager registrerer ingen personoplysninger. Tag Manager gør det blot lettere for os at integrere og administrere vores tags. Tags er små kodeelementer, der bl.a. anvendes til at måle trafik og besøgeradfærd, registrere effekten af online-reklame og sociale medier, udføre remarketing og justering til målgrupper samt teste og optimere hjemmesider. Ønsker du yderligere oplysninger om Google Tag Manager, kan du gå ind på https://marketingplatform.google.com/intl/da/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Flashtalking: Vi anvender trackingsystemet fra Flashtalking. Udbyderen er Flashtalking - Trademark of Simplicity Marketing Limited Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square London, United Kingdom, SW1Y 4LB

Ved hjælp af tracking bliver kontakter, som brugere med reklamevisninger på andre hjemmesider har (visuelle kontakter og klik på reklamebannere), sat i relation til efterfølgende interaktioner på vores hjemmeside. De indsamlede data analyseres statistisk for at kunne optimere effekten af mediekampagner. Samtlige indsamlede brugsdata gemmes under anvendelse af et pseudonym. De indsamlede data anvendes ikke til at identificere de besøgende på vores hjemmeside personligt og forbindes ikke med personoplysninger om bæreren af pseudonymet.

Følgende tredjepart-cookies anvendes til dataindsamling:

 • Cookiedomain: flashtalking.com
 • Cookienavn: flashtalkingad1
 • Cookiegyldighedstid: 2 år efter kontakt

Du har mulighed for til enhver tid at forhindre systemets registrering af brugsdataene ved at sætte en opt-out-cookie her. Sletter du cookies i din browser, slettes opt-out-cookies også. Du skal så udføre opt-out igen. Formålet med indsatsen er tracking af kampagneeffekter på vores hjemmesider. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f i Persondataforordningen.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Flashtalking: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Google Marketing Platform (tidligere DoubleClick by Google): Denne hjemmeside anvender fortsat online-marketing-værktøjet Campaign Manager fra Google. Campaign Manager anvender cookies til at vise relevante reklamer for brugerne, forbedre rapporterne om kampagneeffekten eller til at forhindre, at en bruger ser de samme reklamer flere gange. Ved hjælp af en cookie-ID registrerer Google, hvilke reklamer, der vises i hvilken browser og kan dermed forhindre, at de vises flere gange. Derudover kan Campaign Manager ved hjælp af cookie-ID’en registrere såkaldte conversions, der har relation til reklameforespørgsler. Det er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en Campaign Manager-reklame og senere med den samme browser åbner den reklamerendes hjemmeside og køber noget der. I følge Google indeholder Campaign Manager-cookies ingen personoplysninger.

På grund af de anvendte marketing-værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget samt den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google ved brug af disse værktøjer og informerer dig derfor ud fra, hvad vi ved: Ved hjælp af integrationen af Campaign Manager modtager Google information om, at du har åbnet den pågældende del af vores hjemmeside eller har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos denne Google-tjeneste, kan Google knytte dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget på, er der mulighed for, at udbyderen får kendskab til din IP-adresse og gemmer den.

Derudover giver den anvendte Campaign Manager (DoubleClick Floodlight)-cookie os mulighed for at forstå, om du udfører bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du har åbnet en af vores display-/videoannoncer på Google eller på en anden platform ved hjælp af Campaign Manager eller har klikket på den (conversion-tracking). Campaign Manager anvender denne cookie til at forstå det indhold, som du har interageret med på vores hjemmeside, med henblik på senere at kunne sende dig målrettet reklame.

Du kan forhindre deltagelsen i denne tracking-proces på forskellige måder:
a) ved hjælp af en indstilling i din browser-software, især fører ignorering af tredjepartcookie til, at du ikke ser reklamer fra tredjepartudbydere; b) ved deaktivering af cookies til conversion-tracking, ved at du indstiller din browser således, at cookies fra domænet googleadservices.com blokeres, https://www.google.com/settings/ads, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; c) ved deaktivering af de interesserelaterede annoncer fra de udbydere, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads”, via linket http://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; d) ved permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Derudover kan du forhindre, at Google indsamler de data, der er genereret af cookies om din brug af hjemmesiderne og at Google behandler disse data, ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de under ”Annonceindstillinger”, ”Udvidelse til Campaign Manager-deaktivering”.

Yderligere oplysninger om Google Marketing Platform findes på https://marketingplatform.google.com/about/ og om databeskyttelse generelt hos Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da. Alternativ kan du gå ind på hjemmesiden for Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har valgt at være underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlag: Art. 6 (1) a i Persondataforordningen (GDPR)

Google Maps: Vi integrerer landkort fra tjenesten ”Google Maps” fra tredjepartsudbyderen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA for at kunne tilbyde dig funktionen ”Find filial”. I den Google Maps-variant, som vi anvender, overføres der ingen persondata til Google bortset fra IP-adresse og postnummer/by. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Anvendelsen af Google Maps sker med henblik på at vise vores online-tilbud på en tiltalende måde og gøre det let for vores kunder at finde de filialer, der vises i vores webshop. Dette udgør en berettiget interesse, som beskrevet i art. 6 stk. 1 lit. f i Persondataforordningen.
Mere information om håndteringen af brugerdata findes i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

RichRelevance®: For at opnå en behovsorienteret udformning og en optimering af vores hjemmeside indsamles og registreres anonymiserede data af løsninger og teknologier fra RichRelevance®, og der oprettes brugerprofiler ud fra disse data under anvendelse af pseudonymer. Dette sker ved en analyse af din brugeradfærd ved hjælp af de produkter, du allerede har vist interesse for. Til dette formål anvendes der cookies, der gør det muligt at genkende en internet-browser. De indsamlede data anvendes ikke til at identificere dig personligt og sættes ikke i forbindelse med din personoplysninger om bæreren af pseudonymet. Du kan til enhver tid modsætte dig denne dataindsamling og -registrering for fremtiden her: Opt-out. RichRelevance®: Zur bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur Optimierung unserer Webseite werden durch Lösungen und Technologien von RichRelevance® anonymisierte Daten erfasst und gespeichert sowie aus diesen Daten Nutzungsprofile unter der Verwendung von Pseudonymen erstellt. Dies erfolgt durch eine Analyse Ihres Nutzerverhaltens anhand der Produkte, für die Sie sich bereits in unserem Shop interessiert haben. Zu diesem Zweck werden Cookies eingesetzt, die die Wiedererkennung eines Internet Browsers ermöglichen. Die erhobenen Daten werden ohne Ihre Zustimmung nicht dazu benutzt, Sie persönlich zu identifizieren und werden nicht mit Ihren personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Sie können dieser Datenerfassung und -speicherung jederzeit für die Zukunft hier widersprechen: Opt-out.

RichRelevance® arbejder ved indsamlingen og registreringen af data i overensstemmelse med den tyske databeskyttelsesret og er af TÜV Saarland bl.a. certificeret efter kravkataloget ”Datenschutz V4.5” samt den internationale ledelsesstandard for informationssikkerhed ISO/IEC 27000.

ChannelPilot: For at måle salgene via online-marketingskanalerne anvendes online-marketing-værktøjet fra Channel Pilot Solutions GmbH. Anvendelsen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. f. i Persondataforordningen. ChannelPilot anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og som giver mulighed for analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger om din brug af hjemmesiden, der indsamles af denne cookie som

 • browsertype/-version
 • referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • hostname på den besøgende computer (IP-adresse)
 • klokkeslæt for serveradgang

overføres som hovedregel til en server tilhørende ChannelPilot i Tyskland og gemmes der. Den IP-adresse, der som led i ChannelPilot overføres fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra ChannelPilot. Desuden gemmes IP-adressen kun midlertidigt af ChannelPilot i en kortere periode (som regel maksimalt 24 timer), og gøres derefter uigenkendelig. Den midlertidige lagring sker udelukkende til registrering af eventuel kliksvindel (Bot-Detection).

ChannelPilot vil efter ordre fra indehaveren af denne hjemmeside anvende denne information til at analysere ydelsen/visningen af tilknyttede online-marketingskanaler som idealo.de eller Google-shopping. Du kan forhindre, at denne cookie gemmes ved hjælp af en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af oplysningerne om din brug af hjemmesiden registreret af cookien (inkl. din IP-adresse) til ChannelPilot samt ChannelPilots behandling af disse oplysninger ved at anvende den opt-out-mulighed, der findes på følgende link: www.channelpilot.com/optout. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg af denne hjemmeside. Denne opt-out-cookie gælder kun i den senest anvendte browser. Sletter du cookies i din browser, skal opt-out-cookies sættes igen.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med ChannelPilot findes på https://channelpilot.com/privacy-policy.

Belboon: Dette websted bruger tracking-cookies fra belboon GmbH med mærket belboon (www.belboon.com). Så snart den besøgende klikker på en annonce med partnerlinket, indstilles en cookie. Belboon GmbH bruger cookies for at kunne spore ordrenes oprindelse. Belboon GmbH bruger også såkaldte tracking pixels. Dette gør det muligt at evaluere information såsom besøgende trafik på siderne. Oplysninger, der genereres af cookies og sporingspixler om brugen af dette websted og levering af reklameformater, overføres til en belboon GmbH-server og gemmes der. Belboon GmbH kan blandt andet genkende, at partnerlinket er blevet klikket på dette websted. Belboon GmbH kan under visse omstændigheder videregive disse (anonymiserede) oplysninger til kontraktlige partnere, men data flettes ikke med andre lagrede data.

Link til vores databeskyttelse (https://belboon.com/en/privacy/)

Indsamling og brug af sporingsdata kan deaktiveres ved at klikke på følgende link:

https://x9t5he7.r.louis-moto.dk/ts/i5043922/tsv?settrackingoptout

Ved at klikke på tracking-out-linket indstilles en særlig cookie, der forhindrer sporing i enhedens webbrowser. Sporing genaktiveres, hvis tracking opt-out-cookien slettes.

Integration af Trusted Shops Trustbadge: For at vise vores Trusted Shops-godkendelsesmærke og eventuelle indsamlede anmeldelser samt at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere efter en bestilling, er Trusted Shops Trustbadge integreret på denne hjemmeside.

Dette tjener beskyttelse af vores legitime interesser, primært i relation til optimering af markedsføringstilbud. Trustbadge og de dermed annoncerede ydelser er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Køln, Tyskland.

Når Trustbadge åbnes, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som fx kan indeholde din IP-adresse, dato og klokkeslæt for åbning af Trustbadge, overført mængde data og den anmodende udbyder (adgangsdata) samt åbnede dokumenter. Disse adgangsdata vil ikke blive evalueret og overskrives automatisk inden for syv dage efter afslutningen af dit sidebesøg.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du efter afgivelsen af en bestilling, beslutter dig for brugen af Trusted Shops-produkter eller allerede har registreret dig til anvendelsen. I dette tilfælde gælder kontraktaftalen mellem dig og Trusted Shops.

YouTube: Denne hjemmeside anvender funktionen fra YouTube LLC. til at kunne integrere YouTube-videoer. YouTube er en virksomhed i Google Inc. For at kunne vise de gemte YouTube-videoer på vores hjemmeside i en iFrame, er funktionen ”Udvidet databeskyttelsesfunktion” aktiveret. YouTube gemmer ingen oplysninger om de besøgende på hjemmesiden. Så snart du ser en video på vores hjemmeside, overføres der oplysninger til YouTube, som gemmes der. Yderligere oplysninger om indsamling og anvendelse af data via YouTube og Google og om dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af dit privatliv i den forbindelse finder du i databeskyttelsesvejledningen fra YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

Sociale plugins: Til beskyttelse af dine data anvender vi en tekniske løsning, der sikrer, at dataoverførslen via sociale plugins til den enkelte udbyder af det sociale netværk kun finder sted, hvis du aktiverer de sociale plugins. I vores hjemmesides udgangsstatus er de integrerede sociale plugins deaktiveret, så der ikke kan oprettes kontakt til serverne for udbyderne af de sociale netværk uden en aktivering. Hvis du aktiverer sociale plugins, ved at du i slutningen af en hjemmeside vælger knappen for et socialt netværk, accepterer du overførslen af dine data til det sociale netværk. Log dig ud af de sociale netværk samt slet de gemte cookies, dermed undgår du, at de sociale netværk knytter de indsamlede oplysninger til din brugerkonto i det pågældende sociale netværk under dit besøg på vores hjemmeside. Såfremt du ikke ønsker, at dine indsamlede oplysninger knyttes til din profil på det pågældende sociale netværk, skal du før besøget på vores hjemmeside logge af på de sociale netværk. Du kan også forhindre indlæsningen af disse plugins fuldstændigt med add-ons til din browser, f.eks. med script blocker ”NoScript”: noscript.net.

Denne hjemmeside anvender ”sociale plugins” fra følgende udbydere af sociale medier:

UdbyderKontaktYderligere oplysninger
FacebookFacebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, California 94304, USAAlle oplysninger om Facebooks databeskyttelse findes her: 
http://da-dk.facebook.com/about/privacy/
Facebook er underlagt EU-US Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
TwitterTwitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USAAlle oplysninger om Twitters databeskyttelse findes her: https://twitter.com/privacy
Twitter er underlagt EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
PinterestPinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrlandAlle oplysninger om Pinterests databeskyttelse findes her: https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy
YouTubeYouTube LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA
Alle oplysninger om YouTubes databeskyttelse findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da
5.2 Cookieinformation
NavnBeskrivelseLevetidDomæne*SamarbejdspartnereCookie-type
sessionIdKundens session-ID, til identificering af dennes oprettede session i Redis-DB, opretholdelse af login ved hjælp af Firebird-DB, ingen direkte lagring af dataSessionlouis.deLouisNødvendig
_vKundens aktuelt anvendte shop-version3 timerlouis.deLouisNødvendig
mobileDetectedUdstyrsgenkendelse (omdirigerer evt. til mobildomæne)Sessionlouis.deLouisNødvendig
userTokenBrugerens anonyme ID til udlæsning af gemte data fra MongoDb (f.eks. filial, ListSettings, osv.)1 årlouis.deLouisNødvendig
AUTH_API_ANONYMOUS_TOKENBrugerens anonyme ID til permanent lagring af indkøbskurv og huskeseddel10 årlouis.deLouisNødvendig
AUTH_API_ACCESS_TOKENUdstyrsafhængig token (kendetegn), som bruges til at validere logintilstandens korrekthed (logout, hvis det ikke er validt)Sessionlouis.deLouisNødvendig
AUTH_API_ACCESS_TOKEN_IDAnonym ID til validering af Access TokenSessionlouis.deLouisNødvendig
AUTH_API_REFRESH_TOKENUdstyrsafhængig token (kendetegn), som kan bruges til at forny Access TokenSessionlouis.deLouisNødvendig
PERSISTENT_LOGINToken, med hvilken der efter udløb af en session automatisk sker ny login (forefindes kun, hvis brugeren under login har valgt "Jeg vil fortsætte med at være logget på")6 månederlouis.deLouisNødvendig
cookie-notice-acceptedCookie-info blev accepteret/afvist6 måneder ved
Opt-In eller 1 måned
ved Opt-Out
louis.deLouisNødvendig
richrelevanceNoTrackVed Opt-Out sendes din brugeradfærd ikke længere til RichRelevance, og 
du modtager ikke længere personligt tilpassede anbefalinger.
1 månedlouis.deRichRelevanceNødvendig
myBikesUdvalgte MC'er (ID'er) gemmes i cookien10 årlouis.deLouisNødvendig
_gaAnalyse-cookie fra Google Analytics til sondring mellem brugere, som vi anvender til at registrere data om antallet af besøgende og User Journey.2 årlouis.deGoogleAnalytisk
_gidAnalyse-cookie fra Google Analytics til sondring mellem brugere, som vi anvender til at registrere data om antallet af besøgende og User Journey.24 timerlouis.deGoogleAnalytisk
_gatAnalyse-cookie fra Google Analytics til sondring mellem brugere, som vi anvender til at registrere data om antallet af besøgende og User Journey.1 minutlouis.deGoogleAnalytisk
ajs_anonymos_idAnonym bruger-ID til https://segment.com/1 årlouis.deSegmentAnalytisk
ajs_user_id 1 årlouis.deSegmentAnalytisk
_gcl_awBruges af Google Conversion Linker til lagring af klikdata og hjælper med at sikre, at konverteringer måles effektivt.3 månederlouis.deGoogleMarketing
_gac_UA-47742825-8Denne cookie anvendes til konstatering af, om der via en reklame er opnået resultater som f.eks. en bestilling eller en kontaktforespørgsel.3 månederlouis.deGoogleMarketing
RichRelevanceSessionRegistrerer en entydig ID, som genkender udstyret for en bruger, der vender tilbage. 
ID anvendes til personaliseringen.
6 månederlouis.deRichRelevanceMarketing
rr_rcsAnvendes til personalisering af webshoppen.1 årlouis.deRichRelevanceMarketing
_gcl_auBruges af Google Conversion Linker til lagring af klikdata og hjælper med at sikre, at konverteringer måles effektivt.3 månederlouis.deGoogleMarketing
NIDGoogle anvender disse cookies til at gemme kundepræferencer og til at tilpasse reklamer på hjemmesider fra Google på basis af nyligt udførte søgninger og interaktioner til kundens behov.6 månedergoogle.comGoogleMarketing
ANIDGoogle anvender disse cookies til at gemme kundepræferencer og til at tilpasse reklamer på hjemmesider fra Google på basis af nyligt udførte søgninger og interaktioner til kundens behov.1 årgoogle.comGoogleMarketing
1P_JARAdvertising-cookie fra Google til user-tracking og målrettet reklame.1 månedgoogle.comGoogleMarketing
IDEDenne cookie anvendes af Google DoubleClick til at optimere, anmelde, allokere og arrangere online-reklamer på ny.1 årdoubleclick.netGoogleMarketing
DVGoogle anvender denne cookie til at optimere reklameforanstaltninger10 minuttergoogle.comGoogleMarketing
CONSENTGemmer samtykket til Google-cookies Frem til 1.1.2038google.comGoogleNødvendig
cookieGemmer reklamepartneren45 dagelouis.deLouisMarketing
__gadsDenne cookie anvendes af Google DoubleClick til at optimere, anmelde, allokere og arrangere online-reklamer på ny.18 månederlouis.deGoogleAdsMarketing
tsvDenne cookie indstilles, når en reklamemateriale er blevet vist. Denne cookie indeholder et cookie-id samt en liste med data om det sidste touch-point for visning - inklusive et tidsstempel, henvisnings-URL og en individuel identifikator for hver reklame, marketingkanalen, udgiveren og udgiverwebstedet louis.deBelboonMarketing
tscDenne cookie indstilles, når en bruger klikker på en reklamemateriale. Denne cookie indeholder et cookie-id samt en liste over data om det sidste klik-berøringspunkt - inklusive en tidsstempel, henvisnings-URL, butiks-system-id og en individuel identifikator for hver annonce, marketingkanalen, udgiveren og udgiverwebstedet louis.deBelboonMarketing
trackingoptoutDenne cookie indstilles, når en bruger klikker på fravalgslinket, så sporing deaktiveres for denne enhed louis.deBelboonMarketing

*Domænet for vores cookies følger den besøgte Louis-side (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...)

6. Følger ved manglende afgivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles under overholdelse af den i EU gældende Persondataforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven (DBL) samt alle andre gældende love. De personoplysninger, der stilles til rådighed af dig, anvender vi til indgåelse af aftalen.

Indgåelsen af aftalen eller tilvejebringelsen af en tjenesteydelse eller fremsendelsen af dine varer er ikke mulig uden afgivelse af dine personoplysninger!

7. Overførsel til tredjeland (art. 13 + 14 stk. 1f i Persondataforordningen)

En overførsel af personoplysninger til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) finder sted, som beskrevet i det følgende.

For at tilvejebringe indholdet og fordele belastningen af vores webshop anvender vi Content Delivery Network (CDN) fra Akamai. På baggrund af typen på tjenesteydelsen fra Akamai, kan oplysninger om de besøgende på vores webtilbud i visse tilfælde overføres til tredjelande uden for EU/EØS. Med Akamai som serviceudbyder med hovedsæde i USA, som der foreligger en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fra den Europæiske Kommission (gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 fra Kommissionen (Privacy Shield), har vi indgået en tilsvarende aftale til varetagelse af kundens rettigheder.

For visse programmeringstjenesteydere anvender vi it-teams i Serbien og i Vietnam. For Serbien og Vietnam foreligger der ingen beslutning om tilstrækkelig beskyttelsesniveau fra den Europæiske Kommission, men vi har derimod indgået en kontrakt med standardkontraktsklausuler med serviceyderen.

I tilfælde af at kunder har udløst en bestilling i vores webshop i et land uden for EU/EØS, overføres personoplysninger til bestillingslandet til opfyldelse af aftalen med dig, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din bestilling eller hvis dette er påkrævet af loven.

8. Opbevaringstidsrum (art. 13 + art. 14 stk. 2a i Persondataforordningen)

Såfremt det ikke er oplyst nøjagtigt som ovenfor, opbevarer vi som ansvarlig for behandlingen af dine data kun dine personoplysninger i den periode, det er nødvendigt for at opnå formålet med opbevaringen eller som beskrevet i de relevante forskrifter, love og retningslinjer fra den europæiske lovgivende myndighed eller de nationale love.

Hvis det opbevaringstidsrum, der er fastlagt af den lovgivende myndighed, udløber eller hvis nødvendigheden af opbevaringen bortfalder, blokeres eller slettes personoplysningerne automatisk jf. de lovbestemte forskrifter.

Opbevaringstidsrummet fremgår af løbetiden for vores aftaler på baggrund af tyske, lovbestemte forældelsesfrister, der som regel er på tre år, eller fremgår af de detaljerede oplysninger i den tyske lov om skatter og afgifter, den tyske handelslovbog og andre retlige forskrifter.

Ønsker du at få slettet din kundekonto, slettes de data, der er gemt der fuldstændigt fra datamedierne som led i vores backup i løbet af ti år.

9. Kundens rettigheder (indsigt i og berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling eller indsigelse mod behandling jf. art. 13 stk. 2b + art. 14 stk. 2c i Persondataforordningen)

Du kan til enhver tid gøre dine lovsikrede rettigheder gældende. Det drejer sig i det væsentlige om følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt (art. 15 GDPR)
 • Ret til berigtigelse (art. 16 GDPR)
 • Ret til sletning (art. 17 GDPR)
 • Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR)
 • Ret til indsigelse (art. 21 GDPR)
 • Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Du har til enhver tid ret til få oplysninger om de personoplysninger, der er opbevaret hos os. Du har ligeledes ret til berigtigelse, blokering eller sletning af dine personoplysninger, bortset fra den foreskrevne opbevaring af data af hensyn til afvikling af ordrer. Din anmodning om oplysninger besvares af os i krypteret form, så databeskyttelsen er sikret.

For at der altid kan tages højde for en blokering af data, skal disse oplysninger af hensyn til en kontrol ligge klar i en låsefil. Du kan også forlange sletning af data, hvis der ikke foreligger en lovbestemt arkiveringsforpligtelse. Såfremt der foreligger en sådan forpligtelse, blokerer vi dine data, hvis du ønsker det.

Du kan foretage ændringer eller gøre indsigelse mod dit samtykke ved at melde det til os med virkning fremover.

Vi giver dig derudover naturligvis også gerne informationer om de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Vi berigtiger/sletter dem også gerne på dit ønske, såfremt det ikke strider mod en lovbestemt opbevaringspligt. Spørgsmål vedr. adgang, rettelse eller sletning af data kan ske på følgende måde:

Post:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Datenschutz -

Rungedamm 35
21035 Hamborg
Tyskland

Vi vil for fuldstændighedens skyld gerne gøre opmærksom på, at der med hensyn til retten til indsigt eller sletning iht. §§ 22 og 23 i Databeskyttelsesloven (DBL) kan foreligge begrænsninger.

10. Ret til indsigelse (art. 13 stk. 2c + art. 14 stk. 2d i Persondataforordningen)

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os, til behandling af dine data. Yderligere oplysninger findes i den nederste kasse: Ret til indsigelse jf. art. 21 i GDPR:

Ret til indsigelse jf. art. 21 i GDPR

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os, til behandling af dine personoplysninger. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til følgende e-mailadresse: datenschutz@louis-moto.dk

Også i tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger til varetagelse af berettigede interesser, kan du modsætte dig behandlingen af dem, såfremt der i din særlige situation er grunde, der taler imod databehandlingen.

Som følge af din indsigelse behandles dine personoplysninger ikke længere, medmindre vi kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige årsager, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen anvendes til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare disse.

Hvis dine personoplysninger også anvendes til direkte reklame inden for lovens bestemmelser, kan du også gøre indsigelser mod denne behandling. Hvis du gør indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger, der har direkte reklame for øje, vil de heller ikke længere blive brugt til dette af os.

Din indsigelse har virkning for fremtiden. Denne indsigelse kan gives uden iagttagelse af formregler. Send så vidt muligt din indsigelse til den ansvarshavende via ovennævnte kontaktoplysninger.

11. Retten til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed (art. 13 stk. 2d + art. 14 stk. 2e i Persondataforordningen)

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af et anliggende hos os, har du ret til at henvende dig til ovennævnte databeskyttelsesansvarlige eller til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse.

12. Behandling af personoplysninger til andet formål (art. 13 stk. 3 + art. 14 stk. 4 i Persondataforordningen)

Vi har som udgangspunkt ikke planer om en sådan behandling.

I tilfælde af at vi skulle have planer om at behandle dine personoplysninger til andre formål end ovennævnte vil vi informere dig om det i forvejen, som loven kræver det.

13. Sikkerhed og sikker dataoverførsel

Alle dine oplysninger gemmes på sikre servere i Tyskland. Vi træffer de nødvendige organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, så de ikke ødelægges, går tabt, ændres, offentliggøres ubeføjet eller tilgås utilsigtet eller retsstridigt iht. databeskyttelsesbestemmelserne i Danmark og EU. Trods vores bestræbelser på at skabe et sikkert miljø for vores hjemmeside, skal du vide, at ingen oplysninger på internettet er fuldstændig sikre. Derfor bør du altid selv træffe egnede forsigtighedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

Vi beskytter dine oplysninger med en sikker SSL-forbindelse. Nøglestørrelse: RSA 2048 bit/128 bit. Krypteringen af brugsoplysningerne sker, alt efter din browsers funktionalitet, med maks. RC4 128 bit, Triple-DES 168 bit eller AES 256 bit.

Derved krypteres alle oplysninger under bestillingen som f.eks.:

 • Navn, fornavn, adresse, telefonnummer etc.
 • Valgt betalingstype
 • Kreditkort- og kontooplysninger

Desuden sikrer vi vores hjemmeside og øvrige systemer med tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse af, adgang til, ændring eller udbredelse af dine oplysninger ved uvedkommende personer.

14. Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser

For at kunne leve op til retlige krav eller for at tilpasse databeskyttelseserklæringen ved ændring af vores ydelser (f.eks. indføring af nye tjenester), forbeholder vi os ret til lejlighedsvis at ændre vores databeskyttelseserklæring.

Det er ved hvert nyt besøg på vores hjemmeside således altid den nyeste udgave af databeskyttelseserklæringen, der er gældende.